Dokumenty SM "ŁUKOWSKA"

   

Dokumenty zapisane są w formacie:
PDF - Adobe Acrobat Reader
Aby otworzyć dokumenty w formacie PDF

w Państwa komputerze musi być zainstalowany program Acrobat Reader,

który można pobrać bezpłatnie ze strony:

   

    

Członkowie SM "Łukowska"

mogą zapoznać się z wszelkimi dokumentami Spółdzielni

 w biurze Spółdzielni ul. Łukowska 2

   

Statut

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia

 

Regulamin Zarządu

     

Regulamin Rady Nadzorczej

 

Regulamin przeprowadzania przetargów

   

Regulamin porządku domowego

   

Określenie zakresu własności wspólnej nieruchomości

   

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali

     

     

Uchwała nr XXXVI/889/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 maja 2012 r.