Inne ważne numery telefonów

   

Policja

   

tel.: 997 lub 112

Komenda Rejonowa Policji 

Warszawa VII

ul. Grenadierów 73/75

04-007 Warszawa

- oficer dyżurny

tel: (22) 603 76 55

   

- pomocnik oficera dyżurnego

tel: (22) 603 76 62

Straż Pożarna

    

tel.: 998 lub 112

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 Państwowej Straży Pożarnej

ul. Majdańska 38

04-110 Warszawa

tel.: (22) 596 70 80

Straż Miejska

ul. Czerniakowska 130/132

00-454 Warszawa

tel.: 986

Straż Miejska

VII Oddział Terenowy

ul. Lubelska 30

03-802 Warszawa

tel.: (22) 741 32 10

Gazownia

Pogotowie

 tel.: 992

Dalkia Warszawa

Pogotowie ciepłownicze

tel.: 993

MPWiK

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

tel.: 994

RWE Stoen Operator

Pogotowie elektryczne

tel.: (22) 821 31 31