UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

   

Członkowie SM "Łukowska"

mogą zapoznać się z uchwałami Rady Nadzorczej

 w biurze Spółdzielni ul. Łukowska 2

 

Uchwała nr 11/2017 z dnia 12.07.2017 r.

zmieniająca Uchwałę nr 10/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

         

Uchwała nr 10/2017 z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

         

Uchwała nr 9/2017 z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 8 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego

w wysokości 500 tys. złotych, przez Zarząd Spółdzielni "Łukowska" na remont klatek schodowych i dziedzińca wewnętrznego.

           

Uchwała nr 8/2017 z dnia 06.02.2017 r.

w sprawie: udzielenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 500 tys. złotych,

przez Zarząd Spółdzielni "Łukowska" na remont klatek schodowych i dziedzińca wewnętrznego.

           

Uchwała nr 7/2017 z dnia 06.02.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni "Łukowska" na rok 2017.

       

Uchwała nr 6/2016 z dnia 05.12.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni "Łukowska" na rok 2016.

       

Uchwała nr 5/2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu,

w wynajmowanym przez spółkę "SEMI" Jerzy Bartosiak, Michał Zieleziński lokalu użytkowym nr 11,

położonym w Warszawie przy ul. Łukowskiej 2.

          

Uchwała nr 4/2015 z dnia 30.11.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni "Łukowska"  na rok 2015.

     

Uchwała nr 3/2015 z dnia 25.05.2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż i podawanie alkoholu w Pubie "MARGO" przy ulicy Łukowskiej 2A  p. Maryli Buzuk-Łabędzkiej.

 

Uchwała nr 2/2015 z dnia 16.02.2015 r.

w sprawie: poboru opłat za reklamę i klimatyzatory na części wspólnych Spółdzielni i wysokości tych opłat.

      

Uchwała nr 1/2014 z dnia 11.09.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Łukowska”   na 2014 rok.

    

Uchwała nr 7/2013 z dnia 23.03.2013 r.

w sprawie wyboru firmy administrującej zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej „Łukowska”  w Warszawie.

    

Uchwała nr 6/2013 z dnia 10.01.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przeprowadzania przetargów o udzielanie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SM „Łukowska” w Warszawie".

    

Uchwała nr 5/2012 z dnia 23.10.2012 r.

w sprawie wypowiedzenia umowy na administrowanie "SM Łukowska" przez firmę "Posesja Zanal".

 

Uchwała nr 4/2012 z dnia 30.05.2012 r.

w sprawie częściowej spłaty z lokaty zadłużenia kredytu termo modernizacyjnego.

 

Uchwała nr 3/2012 z dnia 30.05.2012 r.

w sprawie poddania się naszej Spółdzielni lustracji przez Krajową Radę Spółdzielczą.

 

Uchwała nr 2/2012 z dnia 30.05.2012 r.

w sprawie niewyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu na ogródek kawiarniany przy kawiarni „Margo”.

 

Uchwała nr 1/2012 z dnia 11.04.2012 r.

w sprawie udzielenia zgody na wprowadzenie sprzedaży alkoholu i piwa w sklepie Delikatesy u Świstaka".