WŁADZE  SPÓŁDZIELNI
 
Jerzy Papliński Prezes Zarządu
 
e-mail:  sm-lukowska@sm-lukowska.pl
 
RADA NADZORCZA
   
Dorota Bychawska Przewodnicząca
   
Michał Waszak Z-ca Przewodniczącej
   
Wojciech Rutkowski Sekretarz Rady
   
Maryla Buzuk-Łabędzka Członek Rady
   
Barbara Miąc-Borkowska Członek Rady
   
Zbigniew Szymczyk Członek Rady
   
e-mail Rady Nadzorczej:  rnlukowska@onet.pl

 

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów

w poniedziałki w godz. 1700 - 1800

 

Dyżur członka Rady Nadzorczej

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w godz. 1700 - 1800

 

Dyżury Prezesa i członków RN

odbywają się w pomieszczeniu Biura Spółdzielni