Spółdzielnia

Mieszkaniowa

„ŁUKOWSKA”

3

O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łukowska” to kameralny zespół budynków (Łukowska 2, 2a, 2b i Rodziewiczówny 7) mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na Grochowie południowym w części nazywanej Witolinem. Nasze budynki zostały zaprojektowane tak aby stworzyć zwartą całość w kształcie kwadratu z użytkowym dziedzińcem w centralnej części nieruchomości. Obiekt został wybudowany na początku lat 90 przez „Spółdzielnie Młodych”. W wyniku starań mieszkańców nasze budynki zostały wydzielone ze spółdzielni macierzystej i 2008 r. zostaliśmy zarejestrowani w KRS jako samodzielny podmiot.

Dyżury

Administratora

poniedziałek 16:00 – 18:00
czwartek 11:00 – 13:00
e-mail: sekretariat@gryfsc.pl

Prezesa Spółdzielni

każdy poniedziałek
w godz. 17:00 – 18:00
e-mail: sm-lukowska@sm-lukowska.pl

Członka Rady Nadzorczej

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 17:00 -18:00
e-mail: rnlukowska@gmail.com

Władze SM

Jerzy Papliński

Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Sylwia Kępińska

Przewodnicząca

Zdzisław Nawrocki

Z-ca Przewodniczącej

Adrianne Mazurek

Sekretarz Rady

Łukasz Kępiński

Członek Rady

Rafał Prochowski

Członek Rady

Czawdar Todorow

Członek Rady