DOKUMENTY

Statut

pobierz

Regulamin Zarządu

pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej

pobierz

Regulamin przeprowadzania przetargów

pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia

pobierz

Określenie zakresu własności wspólnej nieruchomości

pobierz

Regulamin porządku domowego

pobierz