Tutaj znajdziecie wszystkie informacje o aktualnych przetargach.

Zarząd SM Łukowska w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wymianę instalacji elektrycznej w swoich zasobach

Zakres prac obejmuje:

Wymiana zasilenia głównego budynku od ZK do TG, piony i WLZ lokatorskie, tablice bezpiecznikowe TG, TA, TP, TM, TL, TT, administracyjne instalacje oświetleniowe i siłowe. Montaż wyłączników przeciwpożarowych.

Przedmiar prac i dokumentacja projektowa zostanie przekazana każdemu zainteresowanemu w formie elektronicznej. Kontakt w tej sprawie: Wojciech Lemieszek, tel. 606 714 414 lub 22 613 04 79

Oferta musi zawierać:

  • wypełniony formularz kontaktowy,
  • referencje (3 szt.) na wykonanie podobnych prac (nie starsze niż 3 lata),
  • kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

Termin nadsyłania ofert upływa 8.07.2022, godzi. 13.30.